για την παγκόσμια αγορά...
με επαναληψιμότητα...
για όλους του τύπους προϊόντων...
με ακρίβεια...
με σεβασμό στο περιβάλλον...
με σημασία στην λεπτομέρεια...
για την παγκόσμια αγορά...Συνθέτουμε προϊόντα που είναι απόλυτα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής και FDA νομοθεσίας.

προς παραγωγικές επιχειρήσεις

 

Για τα εργαστήρια παραγωγής η Personal Whispers προσφέρει:

 • Έλεγχο και συγγραφή διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου και παραγωγής
 • Συμμετοχή σε εσωτερικές επιθεωρήσεις
 • Εξωτερικές επιθεωρήσεις
 • Συμβουλευτικές εργασίες για εναρμόνιση με ISO 22716
   

προς εμπορικές επιχειρήσεις

 

 Για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ή διόρθωση υπάρχοντος, η Personal Whispers προσφέρει :

 • Ανάπτυξη και δημιουργία δείγματος
 • Έλεγχο σταθερότητας (πρωταρχικό και  πλήρες)
 • Πλήρη παραγωγική διαδικασία
 • Πλήρες πακέτο προδιαγραφών των συμμετεχόντων πρώτων υλών
 • Τοξικολογικό προφίλ των συμμετεχόντων πρώτων υλών
 • Αξιολόγηση ασφάλειας κατά τη χρήση
 • Συμμετοχή κατά τη δημιουργία concept
 • Κειμενογραφία περιεκτών
 • Δημιουργία της αιτούμενης λίστας συστατικών του περιέκτη
 • Συμμετοχή στην επιλογή εργαστηρίου παραγωγής
 • Πλήρη μεταφορά του know-how κατά τη μετάβαση κλίμακας παραγωγής (scale-up)
 • Παρακολούθηση παραγωγής / παραγωγών
 • Πλήρη Τεχνικό Φάκελο (PIF) σε dossier
 • Γνωστοποίηση προϊόντος μέσω CPNP


slider

οι πελάτες μας ...

 

framed CHEIRON PHARMA Δημιουργία των Τεχνικών Φακέλων όλων των προϊόντων της εταιρείας. Τροποποιήσεις συνθέσεων επι τη βάσει νέων νομοθετικών δεδομένων. Παρακολούθηση παραγωγικών διαδικασιών.
framed GG AGENCY Συγγραφή όλων των παραγωγικών διαδικασιών της εταιρείας προς ISO. Ανάπτυξη και διαρκείς βελτιώσεις παραγόμενου προϊόντος μίας χρήσης. Δημιουργία Τεχνικού Φαακέλου. Παρακολούθηση παραγωγικών διαδικασιών.
framed AMARILIO Δημιουργία των Τεχνικών Φακέλων όλων των αρωματικών προϊόντων της εταιρείας. Τροποποιήσεις συνθέσεων επι τη βάσει νέων νομοθετικών δεδομένων.
framed lymola logo Δημιουργία των Τεχνικών Φακέλων όλων των καλλυντικών προϊόντων της εταιρείας. Τροποποιήσεις συνθέσεων επι τη βάσει νέων νομοθετικών δεδομένων. Παρακολούθηση όλων των παραγωγικών διαδικασιών.
framed 2care Ανάπτυξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων για χρήση μετά την ακτινοθεραπεία. Δημιουργία των Τεχνικών τους Φακέλων και παρακολούθηση των παραγωγικών τους διαδικασιών σε εγκεκριμένη για την περίπτωση παραγωγική μονάδα.
framed BIOPLASIS Δημιουργία Τεχνικών Φακέλων όλων των βιολογικών καλλυντικών προϊόντων της εταιρείας. Τροποποιήσεις συνθέσεων επι τη βάσει νέων νομοθετικών δεδομένων. Παρακολούθηση όλων των παραγωγικών διαδικασιών. Ανάπτυξη νέων προϊόντων. Εναρμόνιση με ICEA.
framed SBPHARMHELLAS Ανάπτυξη ιατροτεχνολογικών και καλλυντικών προϊόντων. Δημιουργία των Τεχνικών τους Φακέλων και παρακολούθηση των παραγωγικών τους διαδικασιών.
framed LANDA APPLIED Ανάπτυξη, παρακολούθηση πρωταρχικού και τελικού προγράμματος σταθερότητας και πρότυπες παρασκευές δειγμάτων επί γενοσήμων φαρμάκων σε μορφή κρέμας και gel.
framed ELINEK Συμβουλευτικές εργασίες σε ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασίες σταθερότητας καλλυντικών και σε επιθεωρήσεις εργαστηρίων παραγωγής καλλυντικών.
framed miss sandy  Δημιουργία Τεχνικών Φακέλων καλλυντικών της εταιρείας. Τροποποιήσεις συνθέσεων επι τη βάσει νέων νομοθετικών δεδομένων. Παρακολούθηση παραγωγικών διαδικασιών. Ανάπτυξη νέων προϊόντων.
framed Logismia Συνεργασία με την εταιρεία management και πληροφορικής για τη δημιουργία σχεδίου σύνδεσης της εφοδιαστικής αλυσίδας μικρομεσαίων επιχειρήσεων καλλυντικών που έχουν σκοπό τις εξαγωγές.

τι να πουμε

Δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα
Προσεχώς ν΄αγαπήσω μαζί σου
Αλλαγή σκηνικού και συχνότητας
Να μη πέσω ξανά στο φιλί σου

Άστα να πάνε - άστα να πάνε
Σ΄αυτόν τον κόσμο όλα περνάνε
Ευτυχισμένοι όσοι ξεχνάνε
Άστα να πάνε - άστα να πάνε

Δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα
Να γυρίσω και πάλι σε σένα
Τι κι΄αν ήσουν για μένα θεότητα
Περασμένα λοιπόν ξεχασμένα

Άστα να πάνε - άστα να πάνε
Σ΄αυτόν τον κόσμο όλα περνάνε
Ευτυχισμένοι όσοι ξεχνάνε
Άστα να πάνε - άστα να πάνε

Υποκατηγορίες