για την παγκόσμια αγορά...
με επαναληψιμότητα...
για όλους του τύπους προϊόντων...
με ακρίβεια...
με σεβασμό στο περιβάλλον...
με σημασία στην λεπτομέρεια...
για την παγκόσμια αγορά...Συνθέτουμε προϊόντα που είναι απόλυτα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής και FDA νομοθεσίας.

νομοθεσία

 

Καλλυντικά 

  • Τι ισχύει κατά την ελληνική νομοθεσία? [PDF]
  • Τι ισχύει για τα αντηλιακά προϊόντα? [PDF]

 

Ιατροτεχνολογικά

  • Μήπως το προϊόν μου είναι οριακό? [PDF]