για την παγκόσμια αγορά...
με επαναληψιμότητα...
για όλους του τύπους προϊόντων...
με ακρίβεια...
με σεβασμό στο περιβάλλον...
με σημασία στην λεπτομέρεια...
για την παγκόσμια αγορά...Συνθέτουμε προϊόντα που είναι απόλυτα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής και FDA νομοθεσίας.

ένα όνειρο γίνεται προϊόν...

 

Έχοντας περισσότερα απο 25 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη, την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο φαρμακευτικών και καλλυντικών σκευασμάτων, γνωρίζουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες των εταιρειών / πελατών μας, προσφέροντας προς :  

Εμπορικές Συμμετοχή στον αρχικό σχεδιασμό, τεχνική υποστήριξη, οικονομία κλίμακας, τεχνικό φάκελο, παρακολούθηση παραγωγών, επίλυση προβλημάτων από καταναλωτές, ενημερωμένη νομοθετική κάλυψη [περισσότερα... ]
Παραγωγικές Τεχνική υποστήριξη, οικονομία κλίμακας, μεταφορά Know-how, αξιοποίηση υπάρχοντος εξοπλισμού και μέσων[περισσότερα... ]

 

 

"Αναπτύσσουμε προϊόντα προς όλους τους πελάτες μας - ασχέτως μεγέθους - με φαρμακευτική λογική σε τεχνολογικά καινοτόμες δομές και βασικούς άξονες την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια του καταναλωτή."