για την παγκόσμια αγορά...
με επαναληψιμότητα...
για όλους του τύπους προϊόντων...
με ακρίβεια...
με σεβασμό στο περιβάλλον...
με σημασία στην λεπτομέρεια...
για την παγκόσμια αγορά...Συνθέτουμε προϊόντα που είναι απόλυτα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής και FDA νομοθεσίας.

προς παραγωγικές επιχειρήσεις

 

Για τα εργαστήρια παραγωγής η Personal Whispers προσφέρει:

  • Έλεγχο και συγγραφή διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου και παραγωγής
  • Συμμετοχή σε εσωτερικές επιθεωρήσεις
  • Εξωτερικές επιθεωρήσεις
  • Συμβουλευτικές εργασίες για εναρμόνιση με ISO 22716