για την παγκόσμια αγορά...
με επαναληψιμότητα...
για όλους του τύπους προϊόντων...
με ακρίβεια...
με σεβασμό στο περιβάλλον...
με σημασία στην λεπτομέρεια...
για την παγκόσμια αγορά...Συνθέτουμε προϊόντα που είναι απόλυτα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής και FDA νομοθεσίας.

προς εμπορικές επιχειρήσεις

 

 Για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ή διόρθωση υπάρχοντος, η Personal Whispers προσφέρει :

 • Ανάπτυξη και δημιουργία δείγματος
 • Έλεγχο σταθερότητας (πρωταρχικό και  πλήρες)
 • Πλήρη παραγωγική διαδικασία
 • Πλήρες πακέτο προδιαγραφών των συμμετεχόντων πρώτων υλών
 • Τοξικολογικό προφίλ των συμμετεχόντων πρώτων υλών
 • Αξιολόγηση ασφάλειας κατά τη χρήση
 • Συμμετοχή κατά τη δημιουργία concept
 • Κειμενογραφία περιεκτών
 • Δημιουργία της αιτούμενης λίστας συστατικών του περιέκτη
 • Συμμετοχή στην επιλογή εργαστηρίου παραγωγής
 • Πλήρη μεταφορά του know-how κατά τη μετάβαση κλίμακας παραγωγής (scale-up)
 • Παρακολούθηση παραγωγής / παραγωγών
 • Πλήρη Τεχνικό Φάκελο (PIF) σε dossier
 • Γνωστοποίηση προϊόντος μέσω CPNP