για την παγκόσμια αγορά...
με επαναληψιμότητα...
για όλους του τύπους προϊόντων...
με ακρίβεια...
με σεβασμό στο περιβάλλον...
με σημασία στην λεπτομέρεια...
για την παγκόσμια αγορά...Συνθέτουμε προϊόντα που είναι απόλυτα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής και FDA νομοθεσίας.

οι πελάτες μας ...

 

framed CHEIRON PHARMA Δημιουργία των Τεχνικών Φακέλων όλων των προϊόντων της εταιρείας. Τροποποιήσεις συνθέσεων επι τη βάσει νέων νομοθετικών δεδομένων. Παρακολούθηση παραγωγικών διαδικασιών.
framed GG AGENCY Συγγραφή όλων των παραγωγικών διαδικασιών της εταιρείας προς ISO. Ανάπτυξη και διαρκείς βελτιώσεις παραγόμενου προϊόντος μίας χρήσης. Δημιουργία Τεχνικού Φαακέλου. Παρακολούθηση παραγωγικών διαδικασιών.
framed AMARILIO Δημιουργία των Τεχνικών Φακέλων όλων των αρωματικών προϊόντων της εταιρείας. Τροποποιήσεις συνθέσεων επι τη βάσει νέων νομοθετικών δεδομένων.
framed lymola logo Δημιουργία των Τεχνικών Φακέλων όλων των καλλυντικών προϊόντων της εταιρείας. Τροποποιήσεις συνθέσεων επι τη βάσει νέων νομοθετικών δεδομένων. Παρακολούθηση όλων των παραγωγικών διαδικασιών.
framed 2care Ανάπτυξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων για χρήση μετά την ακτινοθεραπεία. Δημιουργία των Τεχνικών τους Φακέλων και παρακολούθηση των παραγωγικών τους διαδικασιών σε εγκεκριμένη για την περίπτωση παραγωγική μονάδα.
framed BIOPLASIS Δημιουργία Τεχνικών Φακέλων όλων των βιολογικών καλλυντικών προϊόντων της εταιρείας. Τροποποιήσεις συνθέσεων επι τη βάσει νέων νομοθετικών δεδομένων. Παρακολούθηση όλων των παραγωγικών διαδικασιών. Ανάπτυξη νέων προϊόντων. Εναρμόνιση με ICEA.
framed SBPHARMHELLAS Ανάπτυξη ιατροτεχνολογικών και καλλυντικών προϊόντων. Δημιουργία των Τεχνικών τους Φακέλων και παρακολούθηση των παραγωγικών τους διαδικασιών.
framed LANDA APPLIED Ανάπτυξη, παρακολούθηση πρωταρχικού και τελικού προγράμματος σταθερότητας και πρότυπες παρασκευές δειγμάτων επί γενοσήμων φαρμάκων σε μορφή κρέμας και gel.
framed ELINEK Συμβουλευτικές εργασίες σε ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασίες σταθερότητας καλλυντικών και σε επιθεωρήσεις εργαστηρίων παραγωγής καλλυντικών.
framed miss sandy  Δημιουργία Τεχνικών Φακέλων καλλυντικών της εταιρείας. Τροποποιήσεις συνθέσεων επι τη βάσει νέων νομοθετικών δεδομένων. Παρακολούθηση παραγωγικών διαδικασιών. Ανάπτυξη νέων προϊόντων.
framed Logismia Συνεργασία με την εταιρεία management και πληροφορικής για τη δημιουργία σχεδίου σύνδεσης της εφοδιαστικής αλυσίδας μικρομεσαίων επιχειρήσεων καλλυντικών που έχουν σκοπό τις εξαγωγές.