για την παγκόσμια αγορά...
με επαναληψιμότητα...
για όλους του τύπους προϊόντων...
με ακρίβεια...
με σεβασμό στο περιβάλλον...
με σημασία στην λεπτομέρεια...
για την παγκόσμια αγορά...Συνθέτουμε προϊόντα που είναι απόλυτα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής και FDA νομοθεσίας.

νομοθεσία

 

Καλλυντικά 

 • Τι ισχύει κατά την ελληνική νομοθεσία? [PDF]
 • Τι ισχύει για τα αντηλιακά προϊόντα? [PDF]

 

Ιατροτεχνολογικά

 • Μήπως το προϊόν μου είναι οριακό? [PDF]

ένα όνειρο γίνεται προϊόν...

 

Έχοντας περισσότερα απο 25 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη, την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο φαρμακευτικών και καλλυντικών σκευασμάτων, γνωρίζουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες των εταιρειών / πελατών μας, προσφέροντας προς :  

Εμπορικές Συμμετοχή στον αρχικό σχεδιασμό, τεχνική υποστήριξη, οικονομία κλίμακας, τεχνικό φάκελο, παρακολούθηση παραγωγών, επίλυση προβλημάτων από καταναλωτές, ενημερωμένη νομοθετική κάλυψη [περισσότερα... ]
Παραγωγικές Τεχνική υποστήριξη, οικονομία κλίμακας, μεταφορά Know-how, αξιοποίηση υπάρχοντος εξοπλισμού και μέσων[περισσότερα... ]

 

 

"Αναπτύσσουμε προϊόντα προς όλους τους πελάτες μας - ασχέτως μεγέθους - με φαρμακευτική λογική σε τεχνολογικά καινοτόμες δομές και βασικούς άξονες την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια του καταναλωτή."

με σύγχρονη αντίληψη...

Αναπτύσσουμε νέα προϊόντα με σύγχρονες και τεχνολογικά εξελιγμένες τεχνολογίες, έχοντας σαν βασικές παραμέτρους :

 • την οικονομία της υλοποίησης
 • την εφαρμογή των κανόνων καλής εργαστηριακής πρακτικής
 • την εφαρμογή των κανόνων καλής παραγωγής

και με σεβασμό : 

 • στο περιβάλλον
 • στον καταναλωτή και
 • στις σύγχρονες κοινωνικές και πολιτιστικές τάσεις.

Θεωρώντας ότι η ανάπτυξη κάθε νέου προϊόντος αποτελεί επέκταση του δημιουργού του, επιζητούμε συνεργασίες με άτομα ή εταιρείες που θα μοιραστούν μαζί μας συναφή οράματα και προοπτικές.

με όραμα και δυναμική ...

 

Η εταιρεία Personal Whispers ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2008, από το Νίκο Παναγιωτόπουλο, χημικό, με περισσότερα απο 25 χρόνια πείρας στους τομείς της έρευνας, παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου φαρμάκων και καλλυντικών.

 

Οι δραστηριότητές της, έχουν ως αντικείμενο την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, που κατηγοριοποιούνται ως καλλυντικά, ιατροτεχνολογικά και φάρμακα.

 

Με διασπορά εργασιών σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, την Τουρκία, την Κύπρο και την Αίγυπτο, συνεργάζεται με μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες καλλυντικών, ινστιτούτα αισθητικής, φαρμακεία και ερευνητικούς οργανισμούς.

 

Η εταιρεία καλύπτει πλήρως την ανάπτυξη νέων προϊόντων σύμφωνα με τις εκάστοτε αιτούμενες προδιαγραφές, καθώς και τον Τεχνικό τους Φάκελο Πληροφοριών (PIF) σε πλήρη διάρθρωση. Επιπρόσθετα, εκτελεί για λογαριασμό τρίτων επιτυχείς και επαναλήψιμες παραγωγές σε όλα τα προϊόντα που ανέπτυξε ή βελτίωσε το επιστημονικό της δυναμικό για λογαριασμό των πελατών της [περισσότερα...]

 

 

 • Η συνεισφορά στον αρχικό σχεδιασμό, η όμαδική συνεργασία, αλλά προπαντός η επιτυχημένη παρουσία μας κατά την εκτέλεση όλων των παραγωγικών διαδιασιών, ήταν πάντα τα στοιχεία που θεωρούσαμε ως αναγκαία για την ομαλή συνεργασία με τους πελάτες /συνεργάτες μας. 
 • Στόχος, αλλά και προϋπόθεση κάθε επιτυχημένου έργου, ήταν πάντοτε η τεχνική μας υποστήριξη σε όλο το φάσμα των διεργασιών έρευνας και ανάτυξης, υπό το πνεύμα φιλικής και δημιουργικής επικοινωνίας.

 

slide show


Simple Picture Slideshow:
Could not find folder P:\HostingSpaces\personalwhispers\personalwhispers.com\wwwroot/images/slides/images/slides