προς εμπορικές επιχειρήσεις

 

 Για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ή διόρθωση υπάρχοντος, η Personal Whispers προσφέρει :