με όραμα και δυναμική ...

 

Η εταιρεία Personal Whispers ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2008, από το Νίκο Παναγιωτόπουλο, χημικό, με περισσότερα απο 25 χρόνια πείρας στους τομείς της έρευνας, παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου φαρμάκων και καλλυντικών.

 

Οι δραστηριότητές της, έχουν ως αντικείμενο την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, που κατηγοριοποιούνται ως καλλυντικά, ιατροτεχνολογικά και φάρμακα.

 

Με διασπορά εργασιών σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, την Τουρκία, την Κύπρο και την Αίγυπτο, συνεργάζεται με μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες καλλυντικών, ινστιτούτα αισθητικής, φαρμακεία και ερευνητικούς οργανισμούς.

 

Η εταιρεία καλύπτει πλήρως την ανάπτυξη νέων προϊόντων σύμφωνα με τις εκάστοτε αιτούμενες προδιαγραφές, καθώς και τον Τεχνικό τους Φάκελο Πληροφοριών (PIF) σε πλήρη διάρθρωση. Επιπρόσθετα, εκτελεί για λογαριασμό τρίτων επιτυχείς και επαναλήψιμες παραγωγές σε όλα τα προϊόντα που ανέπτυξε ή βελτίωσε το επιστημονικό της δυναμικό για λογαριασμό των πελατών της [περισσότερα...]